Handelsbetingelser

HANDELS-, ABONNEMENTS- og LEVERINGSBETINGELSER
Produkter, kurser, ydelser, konsultationer og tjenester udbydes af Vicky Olivia/Kula Yoga, Kirke Værløsevej 26A, 3500 Værløse, CVR-nr. 37415081
Dette gælder også produkter, kurser, uddannelse, ydelser og tjenester udbudt gennem Kula Yoga og vickyolivia.dk

KONTAKT
Kontakt Kula Yoga på kontakt@kulayoga.dk
Kontakt Vicky Olivia direkte vickyolivia@kulayoga.dk

PRISER & GEBYRER
Der er ingen betalingsgebyrer på Dankort eller ved betaling gennem EasyMe og Yogo.

Alle priser er angivet i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er angivet.

3.1 KORTTYPER
Vores bookingsystem tager imod følgende kort: Dankort, VISA, MasterCard og Mobilepay.

3.2 ÆNDRING AF BETALINGSOPLYSNINGER
Du kan ændre dine betalingsoplysninger, ved at følge linket i faktura eller betalingspåmindelse, hvor der står “KLIK HER FOR AT ÆNDRE BETALINGSOPLYSNINGER”. Det er dit eget ansvar at ændre betalingsoplysninger, hvis du fx får nyt betalingskort.

3.3 MANGLENDE BETALING
Er betalingen af købte produkter, kurser, uddannelse, ydelser eller tjenester mangelfuld eller udebleven forbeholdes retten til at videregive inddrivelsen af den manglende betaling til et Inkassofirma (som fx, men ikke begrænset til, Debitor).
Herefter vil inddrivelsen ske efter gældende lov.

Er den manglende betaling knyttet til helt eller delvist onlineprodukter lukkes adgangen til disse, indtil betalingen er sket fyldestgørende.

4. LIVE WORKSHOPS, KURSER & EVENTS V/ Kula Yoga & Vicky Olivia.

4.1 AFBUD
Melder du afbud med 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr.

Ved mindre end 1 måned til afholdelse af uddannelse/workshop gives der ingen refusion.

Dog er du altid velkommen til at overdrage din plads til en anden eller komme på venteliste til næste hold.

OBS: Der gælder andre regler for digitale produkter. Se længere nede i Handelsbetingelserne.

4.2 SÆRLIGT FOR PERSONLIGE KONSULTATIONER
Afbestillingsbetingelser for personlige konsultationer: Personlige konsultationer skal afbestilles minimum 24 timer inden konsultationen. Hvis konsultationen aflyses mindre end 24 timer før konsultationen, hæfter du for hele beløbet.

4.3 YOGA UDDANNELSE
Uddannelse, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter.
I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.
Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på uddannelsen, fx pga. sygdom bliver dagen erstattet af en ny dato.

4.3.1. BETALING
Du kan betale uddannelsen i 1 eller flere rater. Depositum skal betales ved tilmelding. Tilmelding inkl. tilhørende betalingsaftale er bindende – uanset om du betaler i 1 eller flere rater.

Du har 14 dages returret, som ved køb af alle andre produkter. Depositum gives ikke retur ved afbud inden uddannelsens start. Betalingsaftalen er bindende og løber hele uddannelsens periode. Såfremt du vælger at fratræde uddannelsen inden eksamen, hæfter du fortsat for uddannelsens fulde beløb.

Se stk. 3.3 om manglende betaling.

4.3.2 GEBYRER PÅ YOGA UDDANNELSEN
Der kan i visse tilfælde forekomme gebyrer på Uddannelsen.
Dette sker fx i forbindelse med afholdelse af sygeeksamen, ryk til andre hold mm.
Alle gebyrer er listet på hjemmesiden og kan oplyses ved henvendelse til teamet.

4.3.3 FÆRDIGGØRELSE AF UDDANNELSE HOS KULA YOGA
Yoga Uddannelsen færdiggøres ved en tilstedeværelses eksamen. I særlige tilfælde kan denne finde sted online.

Deltager den studerende ikke i eksamen, kan der tilkøbes en sygeeksamen. Kontakt uddannelse@kulayoga.dk og få oplyst priser vedr. dette.

Den studerende skal have tilkøbt og været til sygeeksamen senest 6 måneder efter den ordinære eksamen.
Sker dette ikke udløber muligheden for færdiggørelse af studiet, uden tilkøb af evt. manglende færdiggjorte moduler, rettelse af modulopgaver, superviseret undervisning og eksamen. (Hvad der mangler for færdiggørelse af studiet noteres ved udløbet af de 6 måneder den studerende har til at tilkøbe og være til sygeeksamen.)

Priser, mulighed for merit mm. kan oplyses af Kula Yoga på uddannelse@kulayoga.dk

4.3.4.3
Al anvendelse af undervisningsmateriale skal ske under hensyntagen til Kula Yoga og Vicky Olivia´s ophavsrettigheder.
På samme måde skal al kopiering af undervisningsmaterialet alene ske efter aftale med Kula Yoga/Vicky Olivia.
Materialet er copyright beskyttet og må ikke ændres, tilskæres, tilføjes til eller på anden måde justeres fra dets oprindelige udseende.
Fx må man ikke tilføje eget logo, fjerne spørgsmål fra spørgeskemaer mm. Opremsningen er ikke udtømmende.

4.3.4.4
Som uddannet yogalærer gennem Kula Yoga har du IKKE ret til at bruge Vicky Olivias/Kula Yogas materiale til egne kurser, workshops, events m.m.

4.4. DER FILMES PÅ UNDERVISNINGSDAGE, LIVEDAGE, KURSUSDAGE, TIL LIVEEVENTS OG ARRANGEMENTER
Til nogle undervisningsdage, livedage, kursusdage, workshops mv. afholdt af Kula Yoga filmes/fotograferes der. Denne filmning/fotografering finder sted med både fastgjorte og håndholdte kameraer – inkl. mobiltelefoner/smartphones.

Filmningen bruges bl.a. til streaming af undervisning mv. bl.a. til studerende/kursusdeltagere mv. i de tilhørende online spaces.

Streaming af det filmede materiale finder sted via Yogo/Vimeo/EasyMe og Zoom. Dertil optages streamingen og deles via Yogo og Vimeo. Enkelte klasser kan også blive lagt tilgængelige online på Kula´s hjemmeside, som et supplement til vores elevers praksis.

Det filmede/optagede materiale benyttes også i produktion af undervisnings- og marketingsmateriale.

Materialet bruges bl.a. på hjemmesider, i nyhedsbreve, på sociale medier mv.

Ønsker man ikke at blive filmet, skal man tydeligt erklære dette til Kula Yoga´s team, og samtidig være forberedt på at der, som følge af dette ønske, er områder, hvor det ikke er muligt at befinde sig som konsekvens heraf. Vi kan ikke garantere, at man ikke bliver filmet, hvis dette ikke overholdes.

4.5 SÆRLIGT FOR KULA YOGA STUDIO
Et månedsmedlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan KULA YOGA forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til KULA YOGA. Som månedsmedlem hos Kula Yoga får du ubegrænset yoga hele måneden og 15% rabat på workshops og events. Løbende medlemskab fortsætter indtil det opsiges af én af parterne. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

Du kan når som helst selv opsige dit abonnement på din profil i vores bookingsystem Yogo. Opsigelsesfristen på dit abonnement hos Kula Yoga Studio er løbende måned + 30 dage og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere.

4.5.1 MEDLEMSBETINGELSER
KULA YOGA kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i KULA YOGA STUDIO.

4.5.2 PRISÆNDRINGER
KULA YOGA forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

4.5.3 LEDIGE PLADSER PÅ HOLD
KULA YOGA kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.
Såfremt der er under 5 tilmeldte til et hold, aflyses holdet, dette meddeles senest 1 time inden holdstart via mail eller sms.

4.5.4 TILMELDING/AFMELDING/VENTELISTE/FREMMØDE
Du kan til- og afmelde hold via online-booking eller benytte vores smartphone-applikation KULA YOGA som du kan finde i App store. Vores App virker både til Iphone & Android. Det er desværre ikke muligt telefonisk eller pr. mail.

Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest 2 timer før holdstart. Ved morgenhold inden kl 10:00 skal afmelding ske senest 12 timer før holdstart.

Fremmøde til et tilmeldt hold skal meldes ved holdstart, hvor du selv er ansvarlig for at sige dit navn til underviseren, så denne kan fremmøde dig i vores system. Dette skal ske inden holdstart. Sker dette ikke, regnes det som udeblivelse.

Hvis du ikke møder op til et hold, du har booket, vil du blive pålagt et gebyr på 50 kr. Beløbet bliver automatisk trukket på dit tilmeldte betalingskort hver måned. I særlige perioder hvor der er restriktioner om begrænsede pladser i salen, f.eks. under Covid-19 vil gebyret være 100 kr.

Klippekortmedlemskaber bliver fratrukket ét klip fra klippekortet.

Ene-lektioner og workshops der er booket ind, kan ikke refunderes uanset årsagen, med mindre det aflyses fra KULA YOGA´s side.

KULA YOGA kan i tilfælde af sygdom, aflyse et hold, op til 1 time før holdstart, dette meddeles via mail og/eller sms. Ved aflysning fra Kula Yoga´s side refunderes det fulde beløb. Det samme er gældende ved aflysning af åbne klasser, workshops og forløb.

Du er selv ansvarlig for at tjekke om du står på venteliste eller er kommet med på selve holdet. Er du på venteliste vises det som fx. (5) på bookingsystemet. Er du på venteliste og kommer på selve holdet, modtager du en sms senest 2 timer inden holdstart. Mød kun op til holdet, hvis du IKKE er på venteliste.

4.5.5 VÆRDIGENSTANDE
Værdigenstande, tasker og overskab må IKKE medbringes i yogasalen og skal opbevares på eget ansvar i vores lounge og garderobe. KULA YOGA kan ikke garantere for tab pga. tyveri eller tingskade, så vi anbefaler at værdigenstande efterlades derhjemme.

4.5.6. ANSVAR
Al udførelse af yoga i KULA YOGA sker på eget ansvar. Kula Yoga og Vicky Olivia kan ikke drages til ansvar for eventuelle bivirkninger efter deltagelse på forløb, kurser eller workshops. Dette gælder også for evt. skader sket ved deltagelse på vores åbne yogaklasser. Kontakt altid din læge inden du starter på et nyt træningsforløb som yoga eller anden fysisk krævende forløb/uddannelse. Der er mennesker, der er kommet til skade under udførelse af yogastillinger og derfor gør vi på det kraftigste opmærksom på, at al yoga leveret via Kula Yoga/ Vicky Olivia er på eget ansvar. Det gælder både yoga leveret live i Kula Yoga´s lokaler og online yoga leveret via vores online portal.

4.5.7 UDBUD AF KLASSER
KULA YOGA har ret til løbende at ændre udbuddet af ugentlige klasser på skemaet. Antallet af hold afhænger af antallet af elever i Kula Yoga.

4.5.8 AFLYSNING AF KLASSER
Jf. $4.5.3 Såfremt der er under 5 tilmeldte til et hold, aflyses holdet, dette meddeles senest 2 timer inden holdstart via mail eller sms.

4.5.9 WORKSHOPS
Workshops er ikke med i prisen på hverken Medlemskab eller Klippekort, og skal tilkøbes separat i Webshoppen.
Tilmelder du dig Workshoppen på vores skema, kan du senest afmelde dig 2 dage inden Workshoppen. Framelder du dig senere end 2 dage betales det fulde beløb. Du er dog velkommen til at overdrage pladsen til en anden.

4.5.10 FORTRYDELSESRET
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. Dette gælder også ved køb af produkter som bliver leveret øjeblikkeligt. F.eks. en meditation eller et online forløb som ikke er live.

4.5.11 Kvittering
Kvittering for købet sendes til den indtastede e-mail. Du er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

4.5.12 OPDATERING AF KORTDATA
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og redigere sine profiloplysninger. Du er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan KULA YOGA uden varsel inaktivere medlemskabet. Dette betyder ikke at det opsiges. Ved inaktivering fortsættes medlemskabet, dog uden mulighed for booking før kortdata er indtastet.

5. SÆRLIGT FOR ABONNEMENTER
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode på det kortnummer, der er angivet ved købet.

Kvittering tilsendes per e-mail umiddelbart efter hvert træk.

Kula Yoga/Vicky Olivia forbeholder sig ret til at overdrage abonnenterne til andet selskab.

Abonnenterne vil blive varsles om skift af aftalepart i god tid.

5.1 OPSIGELSE AF ABONNEMENTER
Du kan når som helst selv opsige dit abonnement på din profil i vores bookingsystem Yogo.
Opsigelsen på dit abonnement hos Kula Yoga Studio er løbende måned + 30 dage og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere.

Allerede udstedte fakturaer skal dog stadig betales. Abonnementet på uddannelse/forløb/kurser mv. er bindende og kan ikke opsiges jf. stk. 4.1 AFBUD og 4.3.1. BETALING.

6. RETURRET
Du har altid 14 dages returret på et køb hos os. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på kontakt@kulayoga.dk og du vil få pengene retur. Pengene refunderes automatisk til den konto, du har betalt fra.

6.1 BEMÆRK DOG FØLGENDE VED KØB AF DIGITALE PRODUKTER
Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret. Dette gælder fx online produkter som StressKuren, Harmoni & Balance, Online kurser, Online forløb og uddannelser.

Selv hvis du har valgt ratebetaling, er betalingerne bindende.

7. DIGITALE PRODUKTER
Digitale online produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår.

Kula Yoga/ Vicky Olivia er ikke forpligtet til at hoste materialet til evig tid. Derfor er det kun dit ”til evig tid”, i det omfang du husker at downloade materialet til egen opbevaring, såvel som laver en backup, i det tilfælde du skulle miste adgang til det sted, du først downloadede materialet til.

Vi lukker dog aldrig ned for adgang til materialet uden minimum 14 dages varsel.

Det påfalder altid køber at vedligeholde sin e-mail, så evt. advarselsmails når frem i tide.

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, og kan købes med de betalingskort som vores betalingssystem tillader.
Du kan ikke fortryde et køb af et digitalt produkt. Se mere herom i punkt 6.1.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE
Du er selv ansvarlig for din oplevelse af produktet, hvad angår problemer der relaterer til din internetforbindelse, hvorvidt din browser er opdateret til aktuelle version eller om du har de nødvendige programmer eller applikationer der gør det muligt at afspille, downloade og læse pdf-filer.
Bruger du en tablet eller smartphone skal du også være opmærksom på de programmer og applikationer der kræver at downloade og afspille.
Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

På nogle forløb som ex. StressKuren og vores uddannelser arbejder vi med personlig udvikling, kost, tilskud og livsstil. Deltagelse er på eget ansvar og kan ikke erstatte lægebehandling. Forløbet er derfor ikke for syge eller psykisk syge mennesker. Derfor kan Kula Yoga og Vicky Olivia ikke drages til ansvar for eventuelle bivirkninger efter deltagelse på disse forløb eller ved personlige konsultationer. Dette gælder også for evt. skader sket ved deltagelse på vores åbne yogaklasser. Kontakt altid din læge inden du starter på et nyt træningsforløb som yoga eller anden fysisk krævende forløb/uddannelse. Der er mennesker, der er kommet til skade under udførelse af yogastillinger og derfor gør vi på det kraftigste opmærksom på, at al yoga leveret via Kula Yoga/ Vicky Olivia er på eget ansvar. Det gælder både yoga leveret live i Kula Yoga´s lokaler og online yoga leveret via vores online portal.

9. PERSONDATA-, PRIVATLIVS- & COOKIEPOLITIK
Når du er kunde hos os og besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at vejlede dig i dit helbredsforløb hos os, samt tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af det indhold, der vises på vores hjemmeside.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bestiller en konsultation, et forløb eller foredrag, uddannelser, foretager køb via websitet el.lign.

9.1 OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED KØB /BESTILING AF KONSULTATION /TILMELDELSE TIL ET FORLØB M.V.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

I det omfang du selv indtaster informationerne behandles desuden:
Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og evt. helbredsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login, booking af konsultation eller ved køb.

9.2 OPLYSNINGER OM DIN ADFÆRD PÅ HJEMMESIDEN
Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger vores hjemmeside, såsom f.eks. hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge, og hvor du har klikket på disse sider.

Oplysningerne bruger vi til at sikre, at du får den bedste og mest relevante oplevelse på hjemmesiden og for løbende at optimere vores hjemmeside.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer vi indsamler på vores hjemmeside, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

9.3 OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED AT DU TILMELDER DIG VORES E-POST MED NYHEDSBREV
Når du tilmelder dig vores e-post med nyhedsbrev, tilbud og andre nyheder fra Kula Yoga eller Vicky Olivia, behandler vi dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

9.4 BRUG AF PERONOPLYSNINGER, FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi indsamler og bruger personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi lovgivningsmæssigt er berettigede eller forpligtede til det.

Vi bruger dine personlige oplysninger til at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse med vores hjemmeside, og får mest ud af dit forløb som kunde hos os. Når du opretter dig som Bruger, giver du samtidig samtykke til vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Persondatapolitik.

Dine personoplysninger (indsamlet i forbindelse med et køb/bestilling af konsultation/tilmeldelse til et forløb mv.) bliver registreret og gjort tilgængelige for andre udvalgte brugere og databehandlere, med det formål at de skal kunne levere den ønskede tjenesteydelse for dig.
Når du registrerer dig som kunde, indsamler vi de oplysninger du selv afgiver fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og evt. helbredsoplysninger.

Formålet er, at vi kan levere den service, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere.

Dine oplysninger opbevares så længe du er kunde hos os.

Per definition er du livslang kunde hos os, idet du som kunde er berettiget livslang adgang til de dokumenter, du har bestilt gennem Kula Yoga eller Vicky Olivia.

Du kan til enhver tid blive slettet som kunde hos os, men så skal du være opmærksom på at du i så fald ikke længere har adgang til materialer hos os.

Hvis du har givet samtykke til e-post, bruger vi dine personoplysninger til at sende nyhedsbreve, tilbud og andre nyheder fra Kula Yoga og/eller Vicky Olivia.

9.5 COOKIES OG PERSONDATA
For information om cookies og privatlivspolitik, klik her